Yazım Kuralları

  1. Genel Kurallar

Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde yılda üç defa yayımlanmaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini bildirmelidir.

Tüm yazılar özet ve anahtar kelimeler de dahil olmak üzere, 7000-12000 kelime; kitap eleştirileri maksimum 1500 kelime; diğer yazılar (saha notları, vaka incelemeleri, etkinlik değerlendirmeleri, vb.) 3000-6000 kelime arasında olmalıdır.

Yazılar MS Word programında, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Özet, abstrack, dipnot, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise aynı karakter, 10 punto ve satır aralığıı tek olmalıdır.

Makaleler için (hangi dilde yazılmış olursa olsun) 200-300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet (abstrack) olmalıdır.

Hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılar .doc ve .pdf formatında iki dosya halinde stratadergi@gmail.com adresine gönderilmelidir.

2. Gönderme ve Kaynakça

Dergimizde referans sistemi APA-6’ya göre olmalı ve kaynakça da bu yönteme göre düzenlenmelidir (https://www.apastyle.orghttps://blog.apastyle.org/apastyle/https://www.tk. org.tr/APA/apa_2.pdf).

a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):

(Bhaskar, 2013: s. 50).

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:

(Bhaskar, 2013a: s. 50); (Bhaskar, 2013b: s. 50).

Kaynakçada:

Bhaskar, R. (2013). Natüralizmin olanaklılığı: çağdaş insan bilimlerinin felsefi bir eleştirisi. V. S. Öğütle, (çev.). Ankara: Pratika.

Metin içindeki yollamada (makale):

(Archer, 1996: s.685).

Kaynakçada:

Archer, M. 1996. ‘Social integration and system integration: developing the distinction’. Sociology 30(4): 679–99.

b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):

(Bourdieu ve Darbel, 2017: s. 100).

Kaynakçada:

Bourdieu, P. ve Darbel, A. (2011). Sanat sevdası: Avrupa sanat müzeleri ve ziyaretçi kitleleri. S. Canbolat (çev.). İstanbul: Metis.

Metin içindeki yollamada (makale):

(Öğütle ve Etil, 2012: s. 95).

Kaynakçada:

Öğütle, V. S. ve Etil, H. (2012). Bir geçiş döneminde müziğin kalp çarpıntıları: sosyal dönüşümler ve varoluşsal tipler. Doğu Batı, 62, 9-114.

c) Derleme yayınlar:

Metin içindeki yollamada:

(Çeğin ve Göker, 2012)

Kaynakçada:

Çeğin, G. ve Göker, E. (Ed.). (2018). Tözcülüğün tasviyesi: ilişkisel sosyolojide temel yaklaşımlar. Ankara: NotaBene.

d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:

(Emirbayer, 2012: s. 35).

Kaynakçada:

Emirbayer, M. (2012). İlişkisel bir sosyoloji için manifesto. U. L. Kaya ve E. Göker (çev.), G. Çeğin ve E. Göker (Ed.). Tözcülüğün tasviyesi: ilişkisel sosyolojide temel yaklaşımlar içinde (s. 25-63). Ankara: NotaBene.