V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Çağrısı

Daha önce sırasıyla İstanbul Yeditepe, Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Koç ve Hacettepe üniversitelerinde düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu seneki 5. buluşması çevrimiçi ortamda Strata Dergi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Bilindiği üzere, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde başlayıp sonraki senelerde Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde toplanan Pierre Bourdieu Sempozyumları, 2017 yılından bu yana İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi olarak yoluna devam ediyor.

Genç sosyal bilim araştırmacılarının sosyolojinin ve sosyal bilimlerin muhtelif ilişkiselci araştırma gündemlerine her geçen gün daha fazla odaklanmaları, bu isim değişikliğinin ve odak genişlemesinin başlıca sebebi oldu. Kongre böylelikle Türkiye’deki ilişkisel araştırma pratiklerinin genel platformu haline gelmeyi amaçladı. 

Uluslararası sosyal bilim alanında ilişkiselci araştırma gündemlerinin sesini duyurmasında belli başlı girişimlerin etkisi büyük oldu. Bourdieu sosyolojisinin ve Bourdieu-sonrası sosyolojinin sınıf ve kültür ilişkisini merkeze alarak geliştirdiği literatür, ilişkisel sosyal bilim etkinliği açısından kurucu role sahip. Bunun yanı sıra, Charles Tilly ve Michael Mann gibi tarih araştırmacılarında cisimleşen tarihsel sosyoloji geleneği, ardıllarının geliştirdiği tarihsel-sosyolojik araştırma gündemleriyle birlikte önemli bir yer tutuyor. Ayrıca ilişkisel sosyal bilime metateorik/ontolojik bir temel arayışında Roy Bhaskar, Andrew Sayer, Margaret Archer gibi figürler başta olmak üzere eleştirel realizm ekolünün paradigmatik girişimleri, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yarattığı çok yönlü etkiyle olmazsa olmaz bir konuma sahip.

Öte yandan, günümüze doğru geldikçe ilişkiselci sosyal bilimcilerin bu temel teorik pozisyonları içererek aşan araştırma pratiklerine yöneldiklerini söylemek gerek. Sosyal dünyada içkin konum ve pratikleri anlama ve açıklama yönünde gitgide dallara ayrılıp saçaklanan girişimler, muhtelif disiplinlerarası bilim alanlarını (iletişim bilimleri, iktisadi bilimler, eğitim bilimleri vb) ve çalışma alanlarını (kent incelemeleri, göç incelemeleri, yaşlılık incelemeleri, toplumsal cinsiyet incelemeleri, sınıf incelemeleri, kültürel incelemeler, medya incelemeleri, bilim incelemeleri, bölge incelemeleri vb) kapsıyor.

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin tarihsel serüveninden de anlaşılacağı üzere, ilişkiselci araştırmaların Türkiye’de serpilmesi 2000’li yıllarla birlikte mümkün oldu. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, ilişkisel güzergâhlardaki yayın ve eğitim pratikleriyle ilişkiselci sosyal bilim pratiğinin teorik ve kurumsal temellerini attı.

İlişkisel Kongre’nin hâlihazırda muhafaza ettiği bu temelin bir diğer ayağını, yakın dönemde yayın hayatına başlayan Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi oluşturuyor. Bu nedenle, İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin beşincisini Strata Dergi, covid-19 ortamında, online olarak düzenleyecektir.

Kongrenin e-mail adresi iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Afiş Tasarımı: Çiğdem Tanyel Başar

Önemli Tarihler

Kongrenin Duyurulması: 21 Mart 2021

Genişletilmiş Bildiri Özetleri Teslim Tarihi: 17 Mayıs 2021

Kongre Programının Duyurulması: 22 Mayıs 2021

Kongre Bildiri Özetleri Kitabının Yayınlanması: 27 Mayıs 2021

Kongre Tarihi: 28-30 Mayıs 2021

Katılım Belgelerinin Gönderilmesi: 4 Haziran 2021

Leave a comment