Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 7. Sayı Makale Çağrısı

Strata 7. Sayı Yazı Çağrısı: “Toplumsal Cinsiyet: İlişkiler ve Deneyimler” Editör: Özlem Akkaya Normun ve “normal” olanın kırılganlığının belki de uzun yıllardır kendini ilk defa bu kadar aşikâr ettiği sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin toplumsala etkileri üzerine süregiden tartışmaların ve araştırmaların başlıca konu başlıklarından biri hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde “toplumsal cinsiyet” oldu.… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 7. Sayı Makale Çağrısı