Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi

Strata 8. Sayı: Toplum, Kültür ve Etnografi Editörler: Ozan Aşık ve Aksu Akçaoğlu Toplumsal dünyayı anlayıp açıklayabilmek için, onu teşkil eden failleri, grupları ve kurumları derinlemesine ve yakın plandan inceleyen etnografi, bugün ‘nitel araştırma’ çatısı altında topladığımız tüm araştırma yöntemlerinin temel kaynağıdır. Her ne kadar uzunca bir süre, antropolojiyi diğer disiplinlerden ayırt eden özgün araştırma… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi