Strata’nın 5. Sayısı Satışa çıktı

2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz, kapitalist dünya ekonomisinin en büyük krizlerinden biri olmanın yanı sıra, neoliberal ekonomi politikalarının kriz önlemedeki yetersizliğinin de en büyük kanıtı oldu. Kriz ABD’de başladı ve bütün dünya ekonomilerini etkisi altına aldı. 2008 krizinin ardından gelen iyileşme henüz tamamlanmamışken 2020 yılında bütün dünyayı saran COVID-19 kaynaklı pandemi süreci bir toplumsal ve ekonomik kriz olarak devam etmektedir. Pandemi sürecinin neden olduğu ekonomik daralma, bildiğimiz kapitalizmin sınırlarını daha önce görülmemiş bir düzeyde zorlamakta.

Kapitalizmin bundan önceki krizlerin üstesinden gelmesi birikim döngüsünü yenileyebilme becerisine bağlıydı. Ancak bugün, küresel eşitsizlik, iklim krizi, çevresel tahribat ve insani kalkınmaya dair sorunlar göz önüne alındığında kapitalist sistemin ve piyasa aktörlerinin hangi değerler sistemiyle yeni bir birikim döngüsünü canlandıracağı belirsizdir. Böyle bir bağlamda, kapitalist sistemin analizine yönelik temel kavramlar sistemin gelecekte nasıl dönüşeceğine dair bir öngörü sağlayacaktır.

Editörün Takdimi: Aslıhan AYKAÇ
Kalkınma Kavramı Üzerine – Mümtaz Murat KÖK
Amerika ve İngiltere Hegemonyası Sonrası Çin’in
Yükselişinin Özgünlüğü – Ece DUYGULU
Covid-19’la Mücadelede Sosyal Dayanışma Ekonomileri: İzmir Kadın Kooperatifleri – Kardelen Dilara CAZGIR
“Bildiğimiz kapitalizmde mübadele ilişkileri ülkeler arasında veya bireyler arasında derin bir eşitsizliğin göstergesidir.”: Aslıhan Aykaç ile “Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu” Üzerine Söyleşi – Tolga ULUSOY
Homo Economicus’un Ölümü: İş-Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi –Mehmet PARLAK
Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri – Gencer ÇAKIR
Kıyam ve Kıtâl: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet – Osman ÖZARSLAN

https://www.siyasalkitap.com/strata-iliskisel-sosyal-bilimler-dergisi-sayi-5-eylul-2020