Sayı VIII

Editörün Takdimi
Ozan Aşık – Aksu Akçaoğlu
Suç Etnografilerinin Epistemik Kurgusuna İlişkin Dönemsel Değerlendirme
Boran Ali Mercan
David Graeber’in Anarşist Antropolojisi ve Sosyal Kuramı: İmkanları ve Sınırlılıkları
Recep Cemali Akgün
Dijital Etnografi Literatürüne Bir Bakış
Erkan Saka
Dijitalleşen Dünyada Etnografi Yapmak: Dijital Etnografinin İmkânları ve Sınırları Üzerine
Sevra Su Tatlıoğlu – Fuat Güllüpınar
Eğitim Etnografisi Üzerine Metodolojik Bir İnceleme: Tıp Eğitimi Örneği
Ozan Aşık
Sözmerkezliden Duyusal Etnografiye: Görme, Tat, Koku, Dokunuş ve Sesin Anlamı
Zeliha Nilüfer Nahya

Aksu Akçaoğlu ile Söyleşi: Etnografi ve Sosyoloji Üzerine
Tolga Ulusoy
Gündelik Hayatın Ampirik Olarak Araştırılmasında Özne-Nesne İlişkisi ve Araştırmacının Metodolojik Konumlanma Stratejileri
Ayşegül Kurtoğlu
Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı
Özlem Tuzcu
Etnografik Hikayeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri
Adem Menekşeoğlu
Sosyolojide İlişkisellik ve İlişkisel Sosyoloji
Serhat Özbey

Leave a comment