Sayı VII

Editörün Takdimi – ÖZLEM AKKAYA
Değini: İlişkisel Bir Feminizmin İmkanı Olarak Kesişimsellik – NAZLI ÖKTEN
Türkiye Kadın Hareketinde Kesişimsellik ve Kesişimsel Eylem: İzmir’de Saha Çalışması – BERFİN TUTKU ÖZCAN
Sosyal Medyanın Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumlarına Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Değerlendirme – NAZLI ÇETİN & YILMAZ KAM
Televizyonda Kesişimsellik: Pose Dizisindeki Siyahi Trans Kadınların Alımlanması – ORHUN ACI
Kömür Tozundan Sabun Köpüğüne: Yırcalı Kadınların Deneyimleri- SARE ÖZTÜRK
Femvertising Kavramı Üzerine: Metalaşan Feminizmler – ZÜLAL CAMGÖZ

“Toplumsal cinsiyet nosyonu bizi kendi deneyimlerimiz, duygularımız, diğer insanlarla ve bedenimizle olan ilişkilerimiz üzerine de düşünmeye çağırıyor:” Özlem Akkaya ile Toplumsal Cinsiyet
Üzerine Söyleşi – TOLGA ULUSOY
Tüketimcilik Politikalarına Karşı Eleştirel Bir Tüketim Pratiği Olarak Etik Gıda – HÜRRİYET KONYAR
Saha Notları: Özgürleşmeye Giden Yolda Edinilen Saha Deneyimleri Üzerine Bazı Notlar – EDA KAYADİBİNLİOĞLU
Kitap İncelemesi: Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet – M. SİMGE MERTOĞLU
Kitap İncelemesi: Antalya Yaşlılık Araştırması Üçüncü Dönem 2019/2020: Temel Bulgular ve Yerel Yönetimlere Öneriler – GÜLŞAH KURT