Sayı VI

Editörün Takdimi: STRATA Yeni Bin Yılda Yaşlanma – Özgür Arun

“Demografi demokrasiyi belirleyecek bu ülkede.” Özgür Arun ile Yeni Yüzyılda Yaşlanma Üzerine Röportaj – Tolga Ulusoy

“Ev, hayat demek, ne yaşıyorsan burada yaşıyorsun”: Yaşlılıkta Evin Anlamının Fenomenolojik Bir Araştırması – Ertuğrul Murat Özgür

Yaşlı Göçmenlerin Kentsel Mekân Pratikleri ve Sosyal Etkileşim Tercihleri: Almanya Örneği – Ferhan Saniye Palaz & Murat Şentürk

Kuşaklararası Mekân ve Kültür Aktarımın Toplumsal Dinamikleri – Yıldırım Şentürk

Covid-19 Sürecinde Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınların Baş Etme Stratejileri: İlişkisel Perspektiften Nitel BirAraştırma – Vefa Saygın Öğütle  & Funda Sönmez Öğütle  & Hilal Sevlü  & Duygu Sarımuratoğlu

Covid-19 Sürecinde Yaşlıların Medya Repertuvarı ve Enformasyon Gereksinimi – Mutlu Binark & Özgür Arun & Duygu Özsoy & Beren Kandemir & Gül Şahinkaya

Kitap İncelemesi: Pierre Bourdieu’nün Mirası: Eleştirel Söylemler – Feride Güner