Sayı IX

Editörün Takdimi
Ozan Aşık – Aksu Akçaoğlu
Etnografi Yorar: Sokak Müziğinin Çerçevesiz, Göçebe, Kılcal Seslerinin Peşinde
Laçin Tutalar
‘Mary Douglas Satmak’…: Etnografik Pazar Araştırma Sektörü Üzerine İlişkisel Bir Analiz
Önder Güneş
Müzik Çevrelerinde Dönüşen Pozisyonlar ve İlişkiler: Pandemi Sürecinde Instagram Canlı Yayınlarının İncelenmesi
Emre Aydın
Salgının Etnografisine Doğru: Covid-19 Salgınında Gündelik Hayat ve Total Kurumlar
Aksu Akçaoğlu
Bedenden Kavramların İşleyişi
Loïc Wacquant, Dieter Vandebroek; Çev. Zeynel Hakan Aşer

Ozan Aşık ile Söyleşi: Katılımlı Gözlemden Gözlemci Katılımcılığa Geçiş Üzerine
Tolga Ulusoy
Sosyal Temsilde Yarım Erkeklik: Et Yemeyen Erkeklerin Toplumsal Durumu
Büşra Nur Topal

Leave a comment