Sayı IV

Klasik filozoflar açısından siyaset, iyi yaşam ve erdemle özdeşti. Geçen yüzyılda ise, çeşitli amaçlarla, birçok kez “son”u ilan edildi. Siyaset, gitgide egemen hale gelen ekonomizmin tasallutu altına da girdi. Fakat dört bir yandan ablukaya alınmış olan siyaset kavramı, ilginç bir biçimde, her defasında kendi varlığını korumayı ve ileri sürmeyi başardı. Siyaset bitecek gibi görünmüyorsa, siyasal kavramı dönüşümler geçirip yeni biçimlere giriyorsa, bu aynı zamanda, siyaseti ve toplumu her daim yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına gelir. Strata’nın bu sayısı, siyaset, siyasal olan ve teori-toplum ilişkilerine dair bu vaadi, özellikle siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, siyaset teorisi, sosyal bilim felsefesi ve iletişim bilimlerinden katkılarla; demokrasi arzusu, ilişkisel-realist siyaset biliminin sosyal bilim felsefesl, Deleuze ve politik teori ilişkisi, Said’de sürgün entelektüel, güvenlikçi söylemin inşası, adil savaş sorunu ve Marx-Proudhon polemiği konularına odaklanarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

Bu sayımızın sonunda yine dergi editörüyle yapılmış, klasik ve modern siyasal düşünceden Gramsci, Fanon, Machiavelli’nin düşüncelerine ve tragedyanın siyasallığına çeşitli konuların ele alındığı bir söyleşi bulunuyor ve bunu kitap incelemesi yazıları takip ediyor. Dergimizin bu sayısının özellikle içinden geçtiğimiz küresel salgın günlerinde siyasetin teorisi ve pratiğine yönelik olarak canlanan tefekküre mütevazı bir katkı yapmasını dileriz.

Sayı Editörü: Fırat Mollaer

İçindekiler ve editörün takdimi için tıklayınız.

Dergiyi edinmek için:

https://www.siyasalkitap.com/strata-iliskisel-sosyal-bilimler-dergisi-sayi-4-mayis-2020