Önemli Tarihler

Kongrenin Duyurulması: 21 Mart 2021

Genişletilmiş Bildiri Özetleri Teslim Tarihi: 17 Mayıs 2021

Kongre Programının Duyurulması: 22 Mayıs 2021

Kongre Bildiri Özetleri Kitabının Yayınlanması: 27 Mayıs 2021

Kongre Tarihi: 28-30 Mayıs 2021

Katılım Belgelerinin Gönderilmesi: 4 Haziran 2021

iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.