Kurullar

Genel Yayın Yönetmeni: Ali Esgin
Kitap Değerlendirme Editörü: Funda Sönmez Öğütle
(stratadergikitapinceleme@gmail.com)
Editörler Kurulu: Güney Çeğin, Vefa Saygın Öğütle, Ali Esgin
Yayın Kurulu: Aksu Akçaoğlu, Özlem Akkaya, Polat S. Alpman, Alim Arlı, Özgür Arun, Ozan Aşık, Aslıhan Aykaç Yanardağ, Özgür Budak, Barış Büyükokutan, Sinan T. Gülhan, Sanem Güvenç-Salgırlı, Barış Mücen, Nazlı Ökten, Gülbin Özdamar Akarçay, Nadir Suğur, Çağdaş Üngör, Semiray Yücebaş
Bilim ve Danışma Kurulu: Feyza Ak Akyol, Erhan Akarçay, Bekir Balkız, Didem Danış, Saniye Dedeoğlu, Koray Değirmenci, Ayşe Durakbaşa, Gökçen Ertuğrul, Aylin Görgün Baran, Neşe Gurallar, Mehmet Nuri Gültekin, Barış Gürsoy, Meltem Karadağ, Sevcan Karcı, Alp Yücel Kaya, Onur Kınlı, Hüseyin Köse, Ceren Lordoğlu, Meral Özbek, Ahmet Özcan, İbrahim Şirin, Ümit Tatlıcan, Elif Yeneroğlu, Egemen Yılgür, Mesut Yücebaş
Strata Sekreterya: Gülşah Kurt, Hilal Sevlü, Tolga Ulusoy