8. Sayı Editör Takdimi

Strata’nın elinizdeki 8. sayısı, başlığında ima edildiği gibi etnografinin toplum ve kültürü incelemekte sunduğu imkân ve sınırlılıkları konu alıyor. Toplumsal dünyayı anlayıp açıklayabilmek için, onu teşkil eden failleri, grupları ve kurumları derinlemesine ve yakın plandan inceleyen etnografi, bugün ‘nitel araştırma’ çatısı altında topladığımız tüm araştırma yöntemlerinin temel kaynağıdır. Her ne kadar uzunca bir süre, antropolojiyi… Continue reading 8. Sayı Editör Takdimi