Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi

Strata 8. Sayı: Toplum, Kültür ve Etnografi Editörler: Ozan Aşık ve Aksu Akçaoğlu Toplumsal dünyayı anlayıp açıklayabilmek için, onu teşkil eden failleri, grupları ve kurumları derinlemesine ve yakın plandan inceleyen etnografi, bugün ‘nitel araştırma’ çatısı altında topladığımız tüm araştırma yöntemlerinin temel kaynağıdır. Her ne kadar uzunca bir süre, antropolojiyi diğer disiplinlerden ayırt eden özgün araştırma… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi

Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 7. Sayı Makale Çağrısı

Strata 7. Sayı Yazı Çağrısı: “Toplumsal Cinsiyet: İlişkiler ve Deneyimler” Editör: Özlem Akkaya Normun ve “normal” olanın kırılganlığının belki de uzun yıllardır kendini ilk defa bu kadar aşikâr ettiği sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin toplumsala etkileri üzerine süregiden tartışmaların ve araştırmaların başlıca konu başlıklarından biri hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde “toplumsal cinsiyet” oldu.… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 7. Sayı Makale Çağrısı