Sayı VIII

Editörün TakdimiOzan Aşık – Aksu AkçaoğluSuç Etnografilerinin Epistemik Kurgusuna İlişkin Dönemsel DeğerlendirmeBoran Ali MercanDavid Graeber’in Anarşist Antropolojisi ve Sosyal Kuramı: İmkanları ve SınırlılıklarıRecep Cemali AkgünDijital Etnografi Literatürüne Bir BakışErkan SakaDijitalleşen Dünyada Etnografi Yapmak: Dijital Etnografinin İmkânları ve Sınırları ÜzerineSevra Su Tatlıoğlu – Fuat GüllüpınarEğitim Etnografisi Üzerine Metodolojik Bir İnceleme: Tıp Eğitimi ÖrneğiOzan AşıkSözmerkezliden Duyusal Etnografiye:… Continue reading Sayı VIII

Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi

Strata 8. Sayı: Toplum, Kültür ve Etnografi Editörler: Ozan Aşık ve Aksu Akçaoğlu Toplumsal dünyayı anlayıp açıklayabilmek için, onu teşkil eden failleri, grupları ve kurumları derinlemesine ve yakın plandan inceleyen etnografi, bugün ‘nitel araştırma’ çatısı altında topladığımız tüm araştırma yöntemlerinin temel kaynağıdır. Her ne kadar uzunca bir süre, antropolojiyi diğer disiplinlerden ayırt eden özgün araştırma… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi