Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi

Strata 8. Sayı: Toplum, Kültür ve Etnografi Editörler: Ozan Aşık ve Aksu Akçaoğlu Toplumsal dünyayı anlayıp açıklayabilmek için, onu teşkil eden failleri, grupları ve kurumları derinlemesine ve yakın plandan inceleyen etnografi, bugün ‘nitel araştırma’ çatısı altında topladığımız tüm araştırma yöntemlerinin temel kaynağıdır. Her ne kadar uzunca bir süre, antropolojiyi diğer disiplinlerden ayırt eden özgün araştırma… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 8. Sayı Makale Çağrısı: Toplum, Kültür ve Etnografi

Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 7. Sayı Makale Çağrısı

Strata 7. Sayı Yazı Çağrısı: “Toplumsal Cinsiyet: İlişkiler ve Deneyimler” Editör: Özlem Akkaya Normun ve “normal” olanın kırılganlığının belki de uzun yıllardır kendini ilk defa bu kadar aşikâr ettiği sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin toplumsala etkileri üzerine süregiden tartışmaların ve araştırmaların başlıca konu başlıklarından biri hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde “toplumsal cinsiyet” oldu.… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi 7. Sayı Makale Çağrısı

Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin 5. Sayısı Çıktı

2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz, kapitalist dünya ekonomisinin en büyük krizlerinden biri olmanın yanı sıra, neoliberal ekonomi politikalarının kriz önlemedeki yetersizliğinin de en büyük kanıtı oldu. Kriz ABD’de başladı ve bütün dünya ekonomilerini etkisi altına aldı. 2008 krizinin ardından gelen iyileşme henüz tamamlanmamışken 2020 yılında bütün dünyayı saran COVID-19 kaynaklı pandemi süreci bir toplumsal… Continue reading Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin 5. Sayısı Çıktı

V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Çağrısı

Daha önce sırasıyla İstanbul Yeditepe, Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Koç ve Hacettepe üniversitelerinde düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu seneki 5. buluşması çevrimiçi ortamda Strata Dergi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde başlayıp sonraki senelerde Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde toplanan Pierre Bourdieu Sempozyumları, 2017 yılından bu yana İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi… Continue reading V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Çağrısı