13. Sayı Yazı Çağrısı: “100. YILINDA CUMHURİYET” SAYISI

“100. YILINDA CUMHURİYET” SAYISI

YAZI ÇAĞRISI

EDİTÖRLER: Güney Çeğin & Ahmet Özcan

Siyaset biliminden politik felsefeye, sosyolojiden tarih disiplinine sosyal bilim sahasını kat eden tüm düşünsel patikaların teorik nesnesi konumunda olan “Cumhuriyet idesi/fikri” Türkiye özelinde 2023 yılı itibariyle yeniden ele alınmaya ve çok katlı bir toplumsal-tarihsel olgu olarak irdelenmeye muhtaçtır. 100. senesi itibariyle hâlihazırdaki nesnel geçerliliğinden tutun da inşa sürecindeki muhtevasının niteliğiyle de ciddi bir tartışma konusu olmaya aday olan Cumhuriyet paradigması hakkında Strata dergisi 13. Sayısında bir açılım yapmaya aday. Özellikle Türkiye’deki genç araştırmacıların farklı disiplinlerdeki özgün çalışmalarına yer verme amacını taşıyan bu sayıda yayımlanacak tarihsel-sosyoloji, siyaset bilimi, siyaset felsefesi, sosyoloji, antropoloji alanından gelmesi muhtemel incelemelerin, meseleye dair ciddi bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.

Türk devletinin inşa sürecinde Cumhuriyet fikrinin nasıl alımlandığı, de facto olarak ne şekilde ve hangi noksanlıklarla tesis edildiği, hangi entelektüel figürlerin katkıda bulunduğu, kitlelerin bu yeni rejim biçimini nasıl karşıladığı gibi hatlar üzerinden bir sorunsallaştırma yapılabilir mi? Cumhuriyet, bir rejim tarzı olarak bugün siyasal felsefe ve siyaset bilimi düzleminde ne anlama gelmektedir? Cumhuriyet paradigmasının siyaset felsefesi ve siyasi tarih üzerinden çıkarılacak bir soykütüğü söz konusu rejimin çağımızın sorunları açısından ortaya koyduğu vaadi ve çıkmazları değerlendirebilir miyiz? Bu bağlamda Cumhuriyetçi “erdem” (virtu) ahlakının günümüz koşullarında en azından peşinden koşulacak bir ideal olarak geçerliliği var mıdır?

İşte Strata Dergisinin Cumhuriyet özel sayısı bu sorular ışığında bu önemli tarihsel momenti yeniden ele almayı öneriyor. Bu özel sayıda yer alacak çalışmalar, hakem sürecinden geçecek ve değerlendirilecektir.

Son teslim tarihi: 15.03.2023