11. Sayı Yazı Çağrısı

Strata 11. Sayı Yazı Çağrısı: “Soğuk Savaş”

Editör: Çağdaş Üngör

Soğuk Savaş Türkiye’de ve dünyada sosyal bilimlerin öznesi olmaya yeni başlamış, birçok önemli dönüşümü ve kırılmayı içinde barındıran tarihsel bir dönem. 20. Yüzyılın ikinci yarısında ABD ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan bu ideolojik kamplaşma, dünyanın birçok ülkesine değmişti: belki bir Hollywood filmi, bir öğrenci değişim programı, Kızıl Kitap ya da jimnastik müsabakası sayesinde. Belki de ve daha büyük olasılıkla, paramiliter bir grup, darbe, iç savaş ya da işgal ile. Dünyanın birçok ülkesinde kolektif hafızada canlılığını koruyan Soğuk Savaş bu yönüyle (ve bazen maalesef) güncel bir tarihsel dönem. Türkiye’nin de NATO üyeliği ve Amerikan üsleriyle tam ortasında yer aldığı Soğuk Savaş, bugünkü siyasi ve kültürel mirasıyla tartışılmaya devam ediyor.

1990’lı yıllardan itibaren ABD, Rusya ve Çin’de açılmaya başlayan arşivler sayesinde dünyada ve Türkiye’de Soğuk Savaşın farklı yönlerine ışık tutan yeni bir tarihçilik gelişti. Birçok konu halen “devlet sırrı” kapsamında olsa da, Soğuk Savaşa yön vermiş olaylarla ilgili loş arşiv odalarının tozlu raflarında duran dosya sayısı giderek azalıyor. Bu yeni bilgiler ışığında süper güçlerin farklı alanlarda varsayılan üstünlükleri sorgulanıyor; Soğuk Savaş zıtlıklarının belirleyici olmadığı alanlar gün yüzüne çıkıyor; farklı kutuplardaki ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler yeniden masaya yatırılıyor. Bu yeni yaklaşımın gündeminde, ülkeler arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkiler, silahlanma ve istihbarat faaliyetleri gibi klasik konular kadar devletlerden halklara uzanan faaliyetler de var. Propaganda ve kamu diplomasisi, Doğu ve Batı blokları arasında gerçekleşen ikna ve arabuluculuk turları, kapitalist ve sosyalist ekonomilerin yarattığı ileri teknoloji ürünlerinin sergilendiği fuar ve sergiler, bunlardan bazıları.

Strata dergisinin “Soğuk Savaş” özel sayısı Türkiye’deki genç araştırmacıların siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, ekonomi, edebiyat ve uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinlerdeki özgün çalışmalarına yer vermek amacında. Bu dönem, yabancı ve yerli arşivlerin sunduğu yeni imkanlarla nasıl ele alınabilir? Soğuk Savaş kavramının kendisi sorunsallaştırılabilir mi? Bu dönem farklı akademik disiplinlerin birbiriyle konuşmasına olanak veren yeni bakış açılarıyla nasıl incelenebilir? Türkiye’deki Soğuk Savaş çalışmalarını dünya literatürüne eklemlemek için neler yapılabilir? Strata Dergisinin bu özel sayısı bu büyük sorular eşliğinde bu önemli tarihsel kırılmayı ele almayı öneriyor.

11. sayıda yer alacak çalışmalar makale özetleri üzerinden değerlendirilecek ve hakem sürecinden geçecektir.

Temalar:

Soğuk Savaş tarihçiliği ve tarih yazımı

Türkiye’deki ABD, Soyvetler Birliği ve Çin etkisi

NATO, Varşova Paktı ve diğer uluslararası örgütler

Sağ ve sol ideolojiler, gruplar

Spor müsabakaları ve Soğuk Savaş

Propaganda ve ikna yöntemleri

Bilim, teknoloji, nükleer silahlanma ve uzay yarışı

Soğuk Savaş ve kültür-sanat gündemi

Soğuk Savaş dönemi Türk dış politikası

Soğuk Savaş konuları hakkında yakın zamanlarda yayımlanmış kitaplarla ilgili incelemelerinizi de stratadergikitapinceleme@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Makale özeti göndermek için son tarih: 30 Eylül 2021

(Özetler en fazla 300 kelime olmalı; çalışmanın yöntemini/kuramsal bakış açısını, kaynaklarını ve temel argümanlarını açık bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin başlığı, 5 anahtar kelime, yazarın adı ve iletişim bilgileri de özette yer almalıdır)

e-mail: stratadergi@gmail.com

Makale tam metni için son tarih: 1 Mart 2022

(Makaleler 7500 kelime civarında olmalıdır)

Soğuk Savaş Özel Sayısı Yayın Tarihi: Eylül 2022